DAVET

Adıgepse, Şimali Kafkas Derneği çatısı altında kurulan Adıge Gupsıse Gup bünyesinde yayımlanacak yarı akademik, bilim, kültür ve düşünce dergisidir. Çerkes kültüründe bilinen ve uygulanan değerlerin devamı, unutulmaya yüz tutmuş değerlerin ve bilgilerin ihyası için literatüre katkı sunulması, böylece Çerkes kültürünün yaşatılması amacıyla derginin çalışma alanı Çerkesler olarak belirlenmiştir.

Yayımlanacak yazıların Çerkeslerin dününü, bugününü ve yarınını kapsayan bir durum tespiti yapması, sorun alanlarını belirlemesi, çözümler üzerine fikir önerilerinde bulunması gibi hususlara yoğunlaşması istenmektedir. Çok dilli bir yapıya sahip Adıgepse, dünyanın dört bir yanına yayılmış Çerkes halkının sesi olmayı hedeflemekte, Çerkeslere dair sözü olan herkesin de yazar ve okuyucu olarak desteklerini beklemektedir.

Dergiye gönderilecek yazıların info@adigepse.com adresine iletilmesi gerekmektedir. Yazı tarafımıza ulaştıktan sonra yazının değerlendirmeye alındığına dair mail yoluyla bilgi verilecektir. Yazıların yazım kurallarına, web sitemizde yayımlanan şablona ve etik ilkelere uyması beklenmektedir.

Saygılarımızla.

Adıgepse Dergisi Yayın Kurulu


2024- Cilt 1, Sayı 1

İçindekiler

Yakında…


Cilt 1, Sayı 1

Yakında…


Bilim, Kültür ve Düşünce Dergisi

ISSN:

Başlangıç Yılı: 2024

Derginin İlgi Alanı: Çerkesler

Yayın Periyodu: Yılda İki Sayı

Sahibi: Şimali Kafkas Derneği Adına Abdurrahman Katı

Editör: Alaattin Bayram

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Zeynep Çitil


Derginin adı Adıgepse’dir. Adıgepse kelimesinin Adıge-Kiril alfabesiyle yazılışı Adigepse şeklindedir. Adıgepse kelimesinin Türkçesi Adıge Ruhu ve İngilizcesi Adyghe Spirit’tir.

Çerkes dil, xabze ve kültürünü ihya etmeye dönük çalışmalara ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde kurulan Adıge Gupsıse Gup (Çerkes Düşünce Grubu) bu ihtiyaca binaen bir dergi yayımlamaya karar vermiştir. Bu dergi; dil, xabze, kültür başta olmak üzere Çerkeslerle ilgili inceleme, araştırma makaleleri, kitap tanıtım ve değerlendirmeleri, düşünce, edebiyat ve sanat yazıları yayımlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda dergi Türkiye ve dünya Çerkeslerinin mirasını muhafaza etmek, sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yolları bulmak isteyenlere ortam hazırlamayı hedeflemektedir.


Çalışmalarımızdan haberdar olmak için sitemize abone olabilirsiniz.