Hakkımızda

Başlangıç Yılı: 2024

Derginin İlgi Alanı: Çerkesler

Yayın Periyodu: Yılda İki Sayı

Sahibi: Şimali Kafkas Derneği Adına Abdurrahman Katı

Editör: Alaattin Bayram

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Zeynep Çitil


Adı

Derginin adı Adıgepse’dir.Adıgepse kelimesinin Adıge – Kiril alfabesiyle yazılışı Адыгэпсэ şeklindedir. Adıgepse kelimesinin Türkçesi Adıge Ruhu ve İngilizcesi Adyghe Spirit’tir. Adıgepse, bilim, kültür ve düşünce dergisidir.

Amacı

Çerkes dil, xabze ve kültürünü ihya etmeye dönük çalışmalara ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır. Şimali Kafkas Kültür, Eğitim ve Yardımlaşma Derneği bünyesinde kurulan Adıge Gupsıse Gup (Çerkes Düşünce Grubu) bu ihtiyaca binaen bir dergi yayımlamaya karar vermiştir. Bu dergi; dil, xabze, kültür başta olmak üzere Çerkeslerle ilgili inceleme, araştırma makaleleri, kitap tanıtım ve değerlendirmeleri, düşünce, edebiyat ve sanat yazıları yayımlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda dergi Türkiye ve dünya Çerkeslerinin mirasını muhafaza etmek, sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yolları bulmak isteyenlere ortam hazırlamayı hedeflemektedir.

Yayın Politikası

Adıgepse dergisi, uluslararası bilim, kültür ve düşünce dergisidir. Kendisini Çerkes miras ve kültürüyle sınırlayan Adıgepse dergisi kucaklayıcı ve birleştirici bir dil ve üslup kullanmayı tercih eder. Dışlayan, ötekileştiren, damgalayan, nefret üreten dil ve üslubu reddeder. Kutsala dil uzatılmasının, fikirlerin karalanmasının, şahısların tahkir edilmesinin insana yakışmadığını kabul ve ilan eder.

Adıgepse dergisi, yayın amaç ve ilkelerine uygun olan makaleleri yayımlar. Dergide telif makaleler, araştırma, inceleme, yayın tanıtım, tahlil ve tenkit yazıları, söyleşiler, Türkiye’de ve yurtdışında yapılmış konferans, sempozyum, panel gibi ilmi, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin değerlendirilmeleri ve deneme türü yazılara yer verir. Dergi, Çerkesçe ve Türkçe başta olmak üzere muhtelif dillerde yazılmış çalışmalara sayfalarını açar.