Yayın İlkeleri

1) Dergide hangi yazıların yayımlanacağına yayın kurulu karar verir; ihtilaf durumunda karar, oy çokluğu ile alınır.

2) Dergide yayımlanan yazıların bütün sorumluluğu yazarlarına aittir.

3) Bir yazarın aynı sayıda sadece bir makalesi yayımlanır.

4)  Dergiye gönderilen yazı ve makaleler yasal ve ahlaki sınırlar ile kendini sınırlamalıdır.

5) Makale, Microsoft Word’de Adıgepse yazım şablonu kullanılarak Calibri yazı tipinde metin 11, dipnotlar 8.5 punto ile yazılmalıdır. Satır aralığı tek olmalı ve metin iki yana yaslı bir biçimde ayarlanmalıdır.

5.1) Makalelerin kaynakça, özet, genişletilmiş özet ve başlıklar hariç 5.000 kelime sınırını aşmaması önerilir. Gerektiği durumlarda yazarlara esneklik tanınır.

5.2) Dergiye gönderilen yazıda metin dilinden farklı bir dilde azami 300 kelimelik bir özet ve yazının anahtar kelimeleri bulunmalıdır.

5.3) Kaynakça yazımında APA 7 formatı dikkate alınmalıdır. Örnek gösterimler Adıgepse makale şablonunda verilmiştir. Kısaltmalar için gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

5.4) Makalelerde atıflar metin içinde verilmelidir. Aşağıda örneği verilen kullanımlara uygun şekilde yazılmalıdır.

…… (Çitil, 2023: 3).

…… (Kutay ve Çitil, 2023).

…… (Çitil ve diğerleri, 2021: 4).

Çitil (2023)’in bahsettiği üzere ……

Çitil ve diğerlerine (2021) göre …….

5.5) Üç cümleden fazla yapılan alıntılarda paragraf açılmalı ve alıntı tırnak içine alınmalıdır. Soldan 0.8 cm girinti bırakılmalıdır.

5.6) Vurgulanması istenen kelime ve kavramların italik olarak yazılması önerilir.

5.7) Kitap-film incelemesi ve makale türündeki eserlerde örneği verilen makale şablonu kullanılmalıdır. Kitap inceleme yazılarında kitabın künyesi başlığa dipnot açılarak aktarılmalıdır.

5.8) Hikaye, şiir, deneme, gezi yazısı gibi türlerde ise örnek şablonun öz hariç ilk sayfası ve 5. maddede bahsedilen yazım biçimleri kullanılmalıdır. Eserin bölümlendirilmesi, satır başı kullanılması ve -özellikle şiirlerde- baş harflerinin büyük olup olmaması gibi konular yazarların tercihine bırakılır. Yazarın onayı doğrultusunda yayın kurulu bu konuda düzenlemeler yapabilir. Karikatür ve çizimler ise yüksek çözünürlüklü olarak png formatında gönderilmelidir.

6) Dergiye gelen yazılar, ilgili dil editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir.

7) Dergiye gönderilen yazılar yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır. İktibas edilen metinler müstesnadır.

8) Dergiye gelen yazılar yayımlansın ya da yayımlanmasın geri gönderilmez.

9) Dergiye gönderilen yazılarda eleştiri, değerlendirme ve yorumlar şahıslar değil fikir ve olgular üzerinden yapılmalıdır.

10) Yazıların yayın ve telif hakkı Adıgepse dergisine aittir ancak yazar bundan müstesnadır.

11) Yazılar derginin izni ile kısmen veya tamamen, basılabilir, çoğaltılabilir.

12) Dergide yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.